Register     
Search our site:

E-Commerce & E-Business Consulting

Wij kunnen u adviseren over e-commerce en e-business. Waar zou u gebruik van kunnen maken als ondernemer om uw bedrijf in goede banen te kunnen leiden. Zo bieden wij E-commerce en E-business Consulting aan.E-Commerce

Electronic commerce (ook wel e-commerce, e-business of elektronische bedrijfsvoering genoemd) is de verzamelnaam van alle manieren waarop via computernetwerken (bijvoorbeeld het internet of een extranet) handel bedreven kan worden, en is de benaming van de studie hiervan.

Het begrip electronic commerce is dus breder dan geld verdienen op Internet. Maar met name Internet heeft gezorgd voor een explosieve toename van e-commerce. In de eerste plaats doordat aanbieders en afnemers tegen betrekkelijk geringe kosten een wereldwijde markt kunnen betreden die door Internet bovendien veel transparanter is geworden.


Verschil tussen e-commerce en e-business

Hoewel er volgens bepaalde auteurs geen verschil is tussen e-commerce en e-business, definiëren velen e-business ruimer. E-business incorporeert volgens hen ook de transacties binnen de organisatie. E-commerce wordt dan gezien als een onderdeel van e-business, waarbij de nadruk veelal ligt op de zogenaamde "buy-side" (e-procurement) en de "sell-side".

De term "e-business" is een handelsmerk van IBM en werd door hen gedefinieerd als: "de transformatie van essentiële bedrijfsprocessen via internettechnologieën".

In de rest van dit artikel wordt e-business als een synoniem van e-commerce beschouwd.

Typen e-commerce

Er zijn verschillende vormen van e-commerce:
  • Business to business (B2B): handel tussen twee bedrijven.
  • Business to consumer (B2C): handel tussen een bedrijf en een consument.
  • Consumer to consumer (C2C): handel tussen consumenten. (Marktplaats)
  • Business to business for consumer (B2B4C): Handel van bedrijf naar bedrijf voor consumenten (Supermarktartikelen)

De overheid speelt ook een belangrijke rol in de e-commerce:
  • (G2C): Government to citizen.
  • (G2B): Government to business.
  • (G2G): Government to government.

Tegenwoordig worden ook werknemers (Employees) in dit model betrokken, zoals bij B2E, E2E, E2B.

Een andere classificatie is naar de volgende drie verschijningsvormen van electronic commerce.

Elektronische markten: Goederen en diensten worden verhandeld (verkocht en gekocht), zogeheten 'business interactions'.
Interorganisationele systemen: Organisaties integreren via een netwerk hun informatie-, communicatiestromen en werken op deze manier samen, bijvoorbeeld via projectsoftware, groupware en collaboration software.
Customer service: het verlenen van service aan klanten op manieren die voor de invoering van electronic commerce niet mogelijk waren.

Neem contact met ons op voor meer informatie!