Register     
Search our site:

Database Programmeren


Database

Een database of databank is niets anders dan een opslag ruimte voor informatie. Het voordeel is dat doormiddel van een opmaat geschreven programma dat het managen hiervan vereenvoudigt.Een database, gegevensbank of databank is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Databases spelen een belangrijke rol voor het archiveren en actueel houden van gegevens bij onder meer de overheid, financiële instellingen en bedrijven, in de wetenschap, en worden op kleinere schaal ook privé gebruikt.
Een database moet aan de volgende minimale voorwaarden voldoen om als database gezien te worden:
  • Gegevens moeten eenvoudig kunnen worden opgeslagen.
  • Gegevens moeten eenvoudig kunnen worden opgezocht en doorzocht.
  • Gegevens moeten gewijzigd kunnen worden.
  • Gegevens moeten verwijderd kunnen worden zonder dat dat de werking van dat systeem nadelig beïnvloedt.

Om aan deze voorwaarden te kunnen voldoen is een essentiële regel belangrijk: Gegevens mogen niet dubbel worden opgeslagen. Het opstellen van een goede manier om gegevens in te delen in onderdelen is een vak op zich, vooral als het gaat om gegevens die ingewikkelder zijn dan een adressenbestand. Deze methoden zijn samen te vatten als normaliseren. Daarover zijn theoretische modellen ontwikkeld en vele boeken geschreven.
 

Database Onderhoud M.B.V. SQL

SQL (Structured Query Language) is een ANSI/ISO-standaardtaal voor een relationeel 'databasemanagementsysteem' (DBMS).
Het is een gestandaardiseerde taal die gebruikt kan worden voor taken zoals het bevragen en het aanpassen van gegevens in een relationele databank. SQL kan met vrijwel alle moderne relationele databankproducten worden gebruikt. SQL is een vierde-generatie-taal (G4-taal) omdat ze niet imperatief maar declaratief is, zoals Prolog.

SQL is gebaseerd op de relationele algebra en werd in de loop van de jaren zeventig ontwikkeld door IBM (San José). Sinds het ontstaan van SQL hebben reeds vele verschillende SQL-versies het levenslicht gezien. Pas in de loop van de jaren 80 werd SQL gestandaardiseerd. Tegenwoordig gebruiken de meeste RDBMS'en SQL-92.

Bij het beschouwen van de verschillende SQL-implementaties moeten we vaststellen dat bijna elk DBMS zijn eigen extra functies heeft toegevoegd aan SQL-92. Dit maakt dat computerprogramma's waarbij de databankinterface werd geschreven met behulp van SQL niet noodzakelijk zonder problemen kunnen worden gemigreerd van de ene naar de andere SQL-compatibele databank. In vele gevallen werd door de ontwikkelaar van de software wel een of andere SQL-functie gebruikt die enkel maar bestaat in de SQL-implementatie van één specifiek DBMS.

In eerste instantie werd SQL ontwikkeld als een vraagtaal voor de eindgebruiker. Het idee was dat businessmanagers SQL zouden gaan gebruiken om bedrijfgegevens te analyseren. Achteraf is gebleken dat SQL te complex is om door eindgebruikers toegepast te worden. Het gebruik van SQL impliceert immers een volledige kennis van de structuur van de te ondervragen databank. Tegenwoordig wordt SQL vrijwel uitsluitend door tussenkomst van een applicatie gebruikt. De programmeur van de applicatie benadert de database met SQL via een application programming interface (API), zoals ODBC of ADO (Windows), JDBC (Java) of een productspecifieke API. SQL is dus in essentie omgevormd van een taal voor eindgebruikers tot een brug tussen applicaties en databanken.

SQL kan worden opgedeeld in drie onderdelen: de Data Manipulation Language (DML), de Data Control Language (DCL) en de Data Definition Language (DDL).

Neem contact met ons op voor meer informatie!